Kampanjstart

 

Installatörsföretagen inleder samarbete med Returledning, EIO Aktuellt nr 2 2012   

 

Elteknikbranschen ska bli ännu bättre på att ta ett aktivt miljö- och återvinningsansvar när det gäller kablar och ledningar. Därför har Installatörsföretagen ett samarbete med återvinningsföretaget Returledning i Sverige AB.

Som medlemsföretag kan du beställa retursäckar med Installatörsföretagens logotype av Returledning. När du fyllt dina säckar med gamla kablar och ledningar hämtas och återvinns dessa av Returledning. Sedan får du betalt för den försäljning som gjorts på det återvunna materialet. 

 

Klimatnytta
Den dominerande metallen i våra ledningar är koppar och återvinning av den innebär en energibesparing på omkring 90 procent jämfört med utvinning av jungfrulig råvara. Klimatnyttan med återvinning är också mycket stor, vi sparar nästan 20 ton koldioxid per ton återvunnen koppar, enligt gjorda livscykelanalyser. 

 Exempelvis så motsvarar klimatnyttan av koldioxid vid återvinning av 400 kilo kopparkabel samma mängd koldioxid som en bensindriven bil släpper ut under ett år. Återvinning av 400 kilo kabel på ett år motsvarar endast ca 7,6 kilo per vecka.

 

Start i februari 2012

Enklast ansluter du dig genom att registrera dig på www.returledning.se. När du har registrerat dig så kommer det med automatik att skickas ut returledningssäckar till dig.

 Mängden kabel och ledningar som återvinns inom elteknikbranschen finns inte tidigare dokumenterat men med Returlednings nya återvinningssystem kommer du som medlem att få årliga uppföljningar på vad just du har återvunnet. Återvinning av kablar och ledningar kommer i största möjliga utsträckning att ske genom kabelgranulering i Sverige. Returledning har goda kontakter med de ledande återvinningsföretag i Sverige vilket säkrar rätt hantering såväl miljömässigt som ekonomiskt för dig som medlem. All logistik sker endast med miljöcertifierade transportörer.

 

Fördelar med systemet

Systemet bygger på att det ska vara väldigt enkelt för Installatörsföretagens medlemmar att använda. Det innebär bland annat att man som medlem slipper att bli störda av olika icke seriösa ”återvinnare” som i vissa fall inte följer lagar och förordningar vad gäller sättet som kablarna återvinns.

Alla medlemmar som anammar det nya systemet kommer också att få en professionell uppföljning av återvinningen som i många fall kan användas för till exempel  miljörapporter med mera.

 

En annan stor fördel är att man faktiskt gör en insats för miljön och genom återvinningen ”sparar” för framtida generationer.

 

För mer information kontakta

Returledning i Sverige AB, Per-Erik Påhlman, e-post: pekka@returledning.se eller
Installatörsföretagen, Johan Lysholm, e-post: johan.lysholm@installatorsforetagen.se

EIO Aktuellt 

 

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Returkabel för återvinning
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Koppargranulat till industrin
Kablar i granulat Kablar i granulat Kablar i granulat Kablar i granulat Kablar i granulat Kablar som skall återvinnas
EIO logotype