Installatörsföretagen

Vi är en bransch- och arbetsgivarorganisation som stöttar våra medlemmar i deras vardag samtidigt som vi jobbar för deras framtid.

Vi har våra rötter i Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen. Men då det stod tydligt att de allt högre kundkraven i kombination med en snabb teknisk utveckling gjorde att marknaderna för VVS- och elteknikföretag ofta överlappade varandra enades våra krafter. Allt för att kunna fortsätta att stötta våra medlemmar effektivt i framtiden, och för att bli en ännu starkare röst i samhället. Läs nedan om nya föreningen.

  • Vårt huvudkontor finns i Stockholm. Vi har tolv distriktskontor - från Skellefteå i norr till Malmö i söder.
  • Installatörsföretagen representerar över 3 800 medlemsföretag med runt 50 000 medarbetare. Företagen omsätter tillsammans cirka 73 miljarder kronor.
  • Medlemsföretagens intressen tillvaratas genom bland annat påverkansarbete mot och information till myndigheter, politiker och allmänheten. Vi tecknar flera kollektivavtal.

Om nya föreningen Installatörsföretagen

1 januari 2018 bildade EIO och VVS Företagen bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen. Det är tillsammans med våra medlemmar som vi har bildat Föreningen Installatörsföretagen. Syftet med en ny gemensam förening är att ge föreningen en större och starkare röst för påverkan och genomslag. Vi är stolta över att representera branschen för tekniska installationer och här ska vi vara den naturliga samtalspartnern.

Strategi och vision

Branschen står inför viktiga förändringar som en följd av ökad digitalisering, branschglidning och utveckling av nya teknikområden. Förmågan och viljan till förnyelse är kännetecknande för hela vår historia, och våra medlemmars kompetens är fortsatt central i samhällsutvecklingen, idag mer är någonsin.

Vi verkar inom en bransch där kompetens, kvalitet och utveckling är viktiga ledord. Vår uppgift är att fortsätta verka för en energieffektiv och modern teknik. Vi ska ligga i framkant för att fortsätta företräda medlemmarnas intressen och ständigt utveckla förutsättningarna för framgångsrikt företagande i installationsbranschen.

Branschens vision

Vi underlättar människors liv genom intelligent och säker teknik.

Vårt uppdrag

Vi stärker medlemsföretagens förutsättningar för framgångsrikt företagande och utvecklar branschen för tekniska installationer.

Vår mission

”Vi finns i din vardag och jobbar för din framtid”.

Vår värdegrund

Vi stärks genom att vi lever vår värdegrund – engagemang, kunskap och utveckling – i våra roller som chef och medarbetare.

Vision

Installatörsföretagens vision är en attraktiv, stark och kompetent installationsbransch och vi tar ett aktivt samhällsansvar. 

Drar du ditt strå till säcken?

Enkelledare Enkelledare Enkelledare Enkelledare Enkelledare All återvinning är viktig, även den minsta lilla kabel... (kp-foto 2012)