Välkommen!

 

Returledning i Sverige AB är ett bolag som samarbetat med Installatörsföretagen sedan 2012.

Syftet med samarbetet är att hjälpa elteknik- och VVS-branschen att bättre ta sitt miljö- och återvinningsansvar framförallt för kabel- och metallskrot.

Vårt nära samarbete kan nästan liknas vid ett samägande och fördelarna för medlemmarna är bland annat:

 

  • Enkelt system
  • Systemet bidrar till en ren byggbransch
  • Oseriösa lösningar och aktörer försvinner
  • Koncentration på sin kärnverksamhet
  • Miljöinsats för framtiden
  • Kontroll på återvinningen
  • Underlag för återvinnings/miljörapporter
  • Maximalt ekonomiskt utbyte

 Sedan 2017 har EIO och VVS företagen bildat Installatörsföretagen.

Koppargranulat Så här kan det färdiga koppargranulatet se ut som går till återvinning (kp-foto 2012)
Femledare Femledare Femledare Femledare Femledare Vi har många olika typer av elkablar i vår vardag (kp-foto 2012)